Води

Влизането на България в Европейския Съюз налага прилагането на директивите на ЕС за околната среда. Това е значително предизвикателство, изискващо инвестиции на стойност около 7 милиарда евро. Като главен проблем се сочи липсата на стабилен финансов механизъм в сектора. Основният инструмент в правителствената стратегия за преструктуриране на сектора са публично-частните партньорства (ПЧП), вариращи от договори за услуги/управление до концесии и проекти “построй - експлоатирай - предай” (BOTs).

NECA е добре запозната с процесите и структурата на сектора и следи от близо развитията в него посредством контактите си до общински и регулаторни власти и правителството. NECA е в позицията да помогне на потенциални инвеститори да придобият предимство чрез ранно навлизане в сектора, като предлага своевременно проучване на пазара, оценяване и структуриране на сделки.
Уебсайт от: Solutions.bg