Телекоми

Телекомуникационната индустрия е един от най-бързо разрастващите се сектори в българската икономика. В момента има 3 мобилни оператора и повече от 10 алтернативни оператора. Делът на приходите на мобилните оператори вече надмина този на телефонните оператори. Въпреки това навлизането на мобилни услуги е много под европейските нива, което предполага бързият растеж да продължи през идните години. Широколентовият интернет е друг телекомуникационен сегмент, за който се очаква силно разрастване в близко бъдеще.

Участието на NECA в телекомуникационния сектор обхваща мобилната телефония, международната свързаност и услуги по предаване на данни. NECA може да предложи услуги в набирането на капитал, придобиването на лицензи или съществуващи компании, достъп до и връзка с регулаторни органи.

NECA съветваше голям европейски телеком при участието му в търга за придобиване на български мобилен оператор.

NECA успешно консултира Нетера за набирането на капитали за построяването на международна наземна мрежа. Нетера е водещ български оператор в сферата на алтернативните комуникации, предлагащ международна сателитна и наземна връзка.
Уебсайт от: Solutions.bg