Ориентация в нормативна база

Когато се намирате в индустрия, където правилата се определят от правителството, а не от свободния пазар, тогава доброто познаване на нормативната база може да се окаже толкова важно, колкото да имате най-добрия продукт или най-ниската производствена цена. Разбирането на регулаторната специфика, както и на нейните предпоставки, е изключително важно за предвиждането на развитието на индустрията в дългосрочен план и за формирането на стратегията на Вашата компания.

 Услугите на NECA за консултиране по нормативната уредба са предназначени за фирми работещи в регулирани индустрии - енергетика, телекомуникации, водоснабдяване. NECA е изиграла важна роля при ориентирането на чуждестранни/международни клиенти в местната нормативна база и оптимизирането на тяхната икономическа дейност в дадената законова рамка. NECA има изградени дълготрайни връзки с регулаторните органи в сферата на енергетиката, телекомуникациите и водоснабдяването и може да помогне на клиентите си в отстояването на техните позиции.

 НEKA има солиден опит в консултирането на клиенти, занимаващи се с производство и пренос на електричество, доставка на газ и централно отопление:

  • Анализ на настоящите правни рамки в регулираните индустрии
  • Прогнози за бъдещото развитие на нормативната база и анализ на последствията за компаниите на пазара
  • Финансово моделиране на нормативната база с оглед въздействието върху оценката на компанията
  • Съвет и помощ за изграждане на взаимоотношения с регулаторните органи, базиращи се на взаимно доверие

 

Уебсайт от: Solutions.bg