Недвижими имоти

Преди да се почувства ефектът от световната финансова криза, секторът на недвижимите имоти в България премина период на бурен растеж в съответствие със силното представяне на туристическия сектор и съпътстващия го строеж на съоръжения за отдих, с растящото търсене на жилища, с цялостния икономически растеж и увеличената покупателната сила на населението. Бързото разрастване на сектора на недвижимите имоти беше подпомогнато и от лесния достъп до заеми.

NECA, в съдружие с NECP, е в отлична позиция да изпълни безпроблемно всички ключови моменти за Вашето навлизане и разрастване на българския пазар за недвижими имоти. NECA и NECP предлагат множество услуги, включващи: анализирането, идентифицирането и осигуряването на най-подходящите недвижими имоти по отношение на инфраструктура; ефективност на разходите и наличност; осигуряване на достъп до ключови регулаторни и административни институции на местно и държавно равнище и използване на вече установени контакти с тях; делегиране на договорни задължения, наблюдение и ръководене на изпълнението на проекти; помощ при дялово и дългово финансиране на строителни проекти, изготвени за специфичните нужди на клиента и на пред-лизингови проекти.

NECA съветваше “Александра груп”, водеща българска медийна група, по развитието и набирането на капитал за мултиплекс кино “Арена” - проект на стойност 15 млн. евро. Това е един от най-скъпите проекти в сферата на развлекателните услуги в България.
Уебсайт от: Solutions.bg