Хранително-вкусова промишленост

След няколко години на спад, българският хранително-вкусов сектор промени курса си към бърз растеж. Този растеж и приемането на България в ЕС привлякоха значителни местни и чужди инвестиции към хранителния сектор в последните години.

NECA притежава необходимото познаване на индустрията, за да проведе значими пазарни и нормативни проучвания и да добави стойност при набирането на капитал, органичен растеж и сливания и придобивания в сектора.

NECA съветва международна компания за храни и напитки по разширението й в България посредством придобиването на местна компания.

NECA съветва Българо-Американския Инвестиционен Фонд (БАИФ) при продажбата на водеща българска компания за преработка на птиче месо.

Чрез участието си в приватизационен фонд “Надежда”, NECA изигра важна роля в продажбата на стратегически дялове в Калиакра, най-голямата българска рафинерия за растителни масла, и в Плевенско Пиво, водеща българска пивоварна.

Уебсайт от: Solutions.bg