Електроника

Секторът на електрониката, който беше обявен от правителството за структурно важен сектор от българската икономика, е пренебрегван от международните инвеститори. Той е привлякъл по малко от 2% от преките чуждестранни инвестиции в страната. В същото време, висококвалифицираната и сравнително евтина (по ЕС стандарти) работна сила се очаква да увеличи популярността на България като дестинация за износ на операции.

Тъй като в сектора в момента работят около 350 компании, 95% от които са малки и средноголеми предприятия, съществуват отлични възможности за навлизане или разрастване на българския пазар чрез сливания и придобивания.

NECA може да Ви предложи услуги за проучване на нормативната база, икономическата конюнктура и пазара, за набиране на средства, както и цялата гама от услуги по сливания и придобивания - определяне на подходящи компании и връзка с тях, прединвестиционен анализ (дю дилиджънс), оценка, структуриране и финализиране на сделки.
Уебсайт от: Solutions.bg