Консултиране

Ако имате нужда да добиете и запазите конкурентно предимство, NECA в сътрудничество с партньори като A.T. Kearney и Trust & Value може да Ви осигури реални резултати в следните области:

  • Стратегическо Консултиране - развиване, тестване и прилагане на стратегии, обхващащи цялото предприятие, които предизвикват фундаментални промени и дават изключителни резултати.
  • Управленско Консултиране - преустройване на Вашия маркетинг, информационни системи, верига на доставките, оперативна дейност или счетоводство по новаторски начини, които намаляват разходите и подобряват крайния баланс.
  • Консултиране по въпроси на Човешките Ресурси - оценки, обучение, проучване и управление на заплащането, изнасяне на дейности, интеграция след сливане или придобиване и оценка на допълнителните поощрения, които Ви помагат да развиете човешкия капитал във Вашата компания.

 

Уебсайт от: Solutions.bg