Строителство

Строителният сектор в България отбеляза растеж от 12%-14% годишно, като по този начин надмина общия икономически ръст на цялата страна преди настъпването на световната финансова криза към региона. Изобилната строителна дейност през последните години беше отразена в постоянно растящия дял на сектора в брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Строителният сектор допринася за приблизително 5% от БВП, което е сравнително малък дял в сравнение с други европейски страни.

Големият брой проекти в сферата на недвижимите имоти в големи български градове и по черноморските и планинските курорти допринесоха за растежа на строителния сектор. Очаква се изграждането на инфраструктура да започне постепенно да играе все по-голяма роля. Някои от основните приоритети са развитието на пътната мрежа и изграждането на втори мост над р. Дунав. Инфраструктурното развитие в сектора на газоразпределението също отбелязва ръст в следствие на лицензирането на регионални дистрибутори.

Експертният опит на NECA в строителния сектор се простира от строителни материали до изграждане на инфраструктура. NECA може да предложи услуги в областта на проучвания на нормативната база, икономическата конюнктура и пазара, в набирането на капитали, както и в идентифициране и връзка с набелязани компании за сливания и придобивания.

NECA успешно съветва Кастел АД, водещ производител на PVC и алуминиева дограма, по сделка за преструктуриране на дълг, при търсенето на стратегически финансов партньор, както и по проект за бизнес развитие.

NECA съветва голяма европейска строителна компания, която е водещ доставчик на тежки строителни материали във Великобритания, за нейното разрастване в България.

Уебсайт от: Solutions.bg