Опит


НЕКА консултира Демакс Холограми при придобиването на имоти, производствени помещения и съоръжения от Кодак График Комюникейшънс България.

НЕКА и ЕПИК консултираха E.ON AG при продажбата на електро разпределителния й бизнес в северозападна България, Е.ОН България, на чешката компания Energo-Pro.

НЕКА консултира Clean Energy Transition Fund при придобиване на 5MW соларен парк в България. НЕКА консултира по корпоративна стратегия, проучване на пазара и финансово структуриране.

НЕКА консултира българския предприемач Varna Green Energy по продажбата на проект за 10.6 МВ вятърна електроцентрала на турски инвеститор и по осигуряването на договор за строително-монтажни работи по проекта.

НЕКА извърши детайлно проучване за водеща европейска енергийна компания за избор на терен за построяване на централа с газови турбини на комбиниран цикъл.

НЕКА организира международен търг с цел привличането на стратегически или финансов инвеститор за проект за добиване на вятърна електроенергия в района на с. Хаджи Димитър, община Каварна, с очакван капацитет от 23 MW.

НЕКА подпомогна EDF EN Développement в процеса на дю дилиджънс чрез изготвяне на доклад за българския енергиен пазар с акцент върху прогнозното потребление, производство и развитие на цените на електроенергията.

Заедно с AT Kearney, НЕКА консултира БДЖ - Пътнически превози ЕООД по изработване на организационна структура на базата на основен процесен модел, който да подпомага постигането на по-висока ефективност на работата и да отговаря на изискванията за превозвач, извършващ обществени превозни услуги. Консултантският екип подпомогна дружеството и при изготвянето на бизнес-плана, маркетинговата концепция за дейността и методиката за разпределяне на разходите в съответствие с изискванията на конкурса за избор на обществен железопътен превозвач.

НЕКА и AT Kearney консултираха БДЖ - Товарни превози ЕООД по изготвянето на нова организационна структура въз основа на процесен модел, който да съдейства за намаляването на разходите и постигане на по-голяма ефективност на работата на дружеството и по-добро обслужване на клиентите. Новата структура адресира нуждата от по-малко административни функции и поддържащи процеси. Консултантският екип изготви и обща концепция за внедряване на промените в организацията и определи основните насоки в бизнес плана на компанията с цел постигане на незабавно увеличаване на приходите.

НЕКА и ЕПИК консултираха Ивроинс Иншуранс Груп по успешното придобиване на застрахователна компания Inter Sigorta A.S. (Турция). Проектът включваше анализ на застрахователния пазар, срещи с потенциалните обекти на придобиване, изготвяне на оценки, координация и подпомагане в процеса на дю дилиджънс, подготовка на оферти за придобиване, подпомагане при преговорите и осигуряване на одобрения от съответните регулаторни органи.

НЕКА, в сътрудничество с A.T. Kearney, съветва водещ европейски производител и доставчик на електроенергия по мащабно преструктуриране на българския му филиал в съответствие с местните регулаторни стандарти.

НЕКА, в сътрудничество с ЕПИК Румъния, бе в ролята на стратегически и финансов съветник на Еврохолд България АД при придобиването на мажоритарен дял в румънската общозастрахователна компания Asitrans Asigurari S.A.

НЕКА е ангажирана от водеща европейска енергийна компания да състави доклад за българския пазар на възобновяеми енергийни източници (ценови прогнози и преглед на нормативната уредба).

НЕКА, в сътрудничество с A.T. Kearney, съветва Еnel при участие в търг за регионални лицензи за газоразпределение. Консорциумът отговаряше за изготвяне на конкурсната документация, включително бизнес плана и регулаторния финансов модел, както и за координацията на проучванията на регионалните пазари.

НЕКА, в сътрудничество с A.T. Kearney, съветва Еnel при участие в приватизацията на български електроразпределителни компании. Консорциумът бе в ролята на икономически съветник за изработването на след-приватизационния бизнес план.

НЕКАсъветва голяма европейска енергийна компания при придобиването на проект за вятърна енергия с мощност 20 MW.

НЕКА съветва европейска енергийна компания по придобиването на водноелектрическа централа в България. Работата на НЕКА включваше оценка, подготвяне на стратегия за преговори със собствениците на централата, помощ и координиране на прединвестиционно проучване и анализ (дю дилиджънс) и помощ с подготовката на офертата.

НЕКА съдейства на Ню Юръп Капитал Партнърс при предварително проучване на възможностите за развитие на вятърната енергия в България.

НЕКА и ЕПИК съветваха голяма европейска компания при участието й в търга за газоразпределителен лиценз за регион Запад.

НЕКА отговаряше за изготвянето на регулаторен финансов модел, стратегия за търга и лобирането.

НЕКА съветва ENER-G при участието й в приватизационния търг за Топлофикация Варна. НЕКА отговаряше за изготвяне на финансовия модел за оценка на топлофикационното дружество.

НЕКА съветва Магнетик Хед Текнолоджис (България), водещ европейски производител на магнитни глави, по осигуряването на заем за органичен растеж и придобиването на основен конкурент във Великобритания.

НЕКА и ЕПИК, заедно с A.T. Kearney, съветваха ENEL S.p.A. в конкурс за приватизация на български енергийни компании (ТЕЦ Варна, ТЕЦ Бобов Дол и Топлофикация Русе). НЕКА бе в ролята на регулаторен и пазарен консултант за своя клиент, като отговаряше за анализа на нормативната рамка, на регионалния горивен и на енергиен пазар.

НЕКА съветва консорциум от Ню Юръп Капитал Партнърс и Реформ Капитал по оферта за придобиване на 104 MW водноелектрически мощности.

НЕКА и ЕПИК съветваха Далкия Интернешънъл в приватизационен търг за Топлофикация Плевен. НЕКА отговаряше за изготвяне на стратегия и структуриране на сделката, регулаторно-финансовия модел и оценка, както и за лобиране и координиране на прединвестиционно проучване (дю дилиджънс).

НЕКА и ЕПИК, в сътрудничество с A.T. Kearney, съветваха Enel S.p.A. при търга за газоразпределителни лиценз за регионите Тракия и Запад. Консорциумът отговаряше за изготвяне на конкурсната документация (включително бизнес план и регулаторен финансов модел) и за координация на регионални пазарни проучвания.

НЕКА подпомогна Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране с предприватизационни съвети и анализ на опита на други страни с лицензирането и либерализирането на газоразпределението, и изготви стратегия за развитието на пазара на дребно на природен газ като част от проекта "България: Развитие на газоразпределителни мрежи", спонсориран от Световната Банка.

НЕКА съветва европейски производител на бои и лакове по навлизането му в България. Отговорностите наНЕКА включваха изготвянето на икономически и секторен преглед, както и представяне на възможни целеви компании за придобиване.

НЕКА и ЕПИК успешно съветваха AMGA (Италия) и българския им филиал, Черноморска Технологична Компания по придобиване на газоразпределителни лицензи за регионите Мизия и Добруджа. НЕКА ръководеше целия подготвителен процес за търга, включително координиране на пазарните проучвания, разработка на бизнес план, регулаторен финансов модел, лобиране и позициониране на клиента.

НЕКА съветва голям европейски телеком при участието му в търга за български мобилен оператор.НЕКА отговаряше за предоставяне на локална информация и за подкрепа на финансовия съветник, оценяващ мобилния оператор.

НЕКА успешно съветва Нетера по набиране на капитал за изграждане на транс-гранична наземна мрежа. Нетера е водещ български оператор в областта на алтернативните комуникации, предлагащ международна сателитна и наземна връзка.

НЕКА съветва Кастел по проект за бизнес развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебсайт от: Solutions.bg