Сливане и придобиване

Когато органичният растеж не задоволява очакванията на Вашите акционери, сливанията и придобиванията могат да предложат отлични възможности за достъп до нови пазари, технологии, активи, персонал, интелектуална собственост и източници на финансиране. Ние от NECA можем да Ви помогнем да се ориентирате сред множеството стратегически алтернативи: от откриването на подходящи компании за сливане или придобиване до приключването на сделка.

 NECA Ви предлага съвети по всички аспекти на сливанията и придобиванията, включително:

  • Бизнес планиране и финансово моделиране
  • Идентифициране и избор на компания-цел
  • Прединвестиционен анализ (дю дилиджънс)
  • Оценяване на компании и структуриране на сделки
  • Стратегически съвети и помощ при преговори

 

Уебсайт от: Solutions.bg