Набиране на капитал

Когато дойде момента, в който паричният поток от оперативната дейност не е достатъчен, за да подхрани растежа на компанията Ви, решението може да е привличането на дялов инвеститор или вземането на повече дълг. NECA може да Ви помогне да откриете и привлечете правилния партньор, който да осигури нужния капитал и експертно знание, и с когото да споделите вашите рискове и печалби.

 NECA предлага услуги във всички стадии на набирането на капитал:

  • Формулиране на стратегия и изготвяне на бизнес план
  • Откриване на потенциални инвеститори и предварителен маркетинг
  • Изготвяне на информационни меморандуми
  • Оценяване на компании и структуриране на сделки
  • Помощ с прединвестиционния анализ (дю дилиджънс)
  • Помощ при преговори и сключване на сделки

 

Уебсайт от: Solutions.bg