Новини

21.03.2013

НЕКА привлича към екипа си Генц Раци като Регионален директор за Албания, Македония и Косово


Г-н Раци ще работи от Прищина
С наемането на г-н Генц Раци, като Регионален директор за Албания, Македония и Косово, НЕКА засилва присъствието си в западните Балкани. Г-н Раци е финансов експерт с богат индустриален и консултантски опит, натрупан в региона и в Европейския съюз. Завършва образованието си в Холандия, а към момента е базиран в Прищина.

"Албания, Македония и Косово са в предварителните етапи на присъединяването си към ЕС. Както видяхме при последните страни-кандидатки, процесът на сближаване ще донесе нови ЕС- и държавно-финансирани проекти, и частният сектор ще привлече вниманието на европейските компании. Убеден съм, че чрез новата ми позиция, НЕКА и нейната мрежа от партньори ще бъдат предпочитани консултанти в тези процеси," казва г-н Раци.

Преди да се присъедини към екипа на НЕКА през месец март 2013 г., г-н Раци е работил повече от 10 години, като външен консултант/одитор с фокус във финансовия сектор в големи компании, като KPMG, Deloitte и Grant Thornton. Той е работил 4 години, като Ръководител вътрешен одит в косовската Пощенска и телекомуникационна компания (ПТК). В периода 2007-2008 г., г-н Раци е работил като Неизпълнителен директор на Косовска ресурсна компания, дъщерно дружество на Lydian International, занимаваща се с добив и преработка на минерали.

"С разширяването на бизнеса ни в региона приветстваме присъединяването на Генц към екипа ни. Тази новосъздадена позиция подчертава нашето присъствие „на място" в Албания, Македония и Косово, и нашия ангажимент за привличане на чуждестранни инвестиции към тези пазари," казва Кен Лефковиц, Управляващ партньор в НЕКА.

Г-н Раци има бакалавърска степен по бизнес администрация от HBO в Холандия и магистърска степен от Business University of Nyenrode, с магистърска теза в областта на корпоративното управление. Г-н Раци е също така сертифициран одитор, пълноправен член на Royal Dutch Institute of Certified Auditors.

 

Уебсайт от: Solutions.bg