Новини

29.06.2012

Е.ОН приключи с продажбата на българския си бизнес


Е.ОН завърши днес продажбата на дъщерното си дружество в България. Компанията е вече собственост на Енерго-Про, частен чешки доставчик на електроенергия.

Е.ОН България, компания базирана във Варна, оперира разпределителна мрежа от около 42 000 километра в североизточна България, като е доставила 5.3 милиарда kWh електроенергия през 2010 г. През 2004 г. Е.ОН придоби мажоритарен дял в мрежов оператор, както и в електроразпределително дружество по време на приватизацията на българския енергиен пазар, като по-късно сля тези две компании в Е.ОН България.

Източник: (англ.) www.eon.com

29 юни 2012 г.

Уебсайт от: Solutions.bg